منوی مرکز بهداشت
معرفی واحد

شرح فعالیت‌های مورد انتظار از کارشناس مدیریت و کاهش خطر بلایا 

پیشگیری
آمادگی
پاسخ
پایانی

 

پیشگیری

1-      اجرای برنامه ارزیابی و کاهش آسیب پذیری مراکز بهداشتی و درمانی (سالیانه) (SARA)

a.       ارزیابی آسیب پذیری سازه‌ای– غیرسازه‌ای– عملکردی  مرکز بهداشتی و درمانی

b.      ارزیابی آسیب پذیری سازه‌ای– غیرسازه‌ای– عملکردی  خانه بهداشت/پایگاه

c.       استخراج حوادث تهدید کننده منطقه تحت پوشش

d.      اجرای برنامه‌های کاهش آسیب پذیری غیر سازه‌ای مرکز و خانه/ پایگاه تحت پوشش

2-      اجرای برنامه آمادگی خانواردر برابر بلایا (DART)

a.       ارزیابی آمادگی خانوارهای تحت پوشش در برابر بلایا

آموزش آمادگی خانوارهای تحت پوشش در برابر بلایا

 

آمادگی

1-      اجرای برنامه نظام مراقبت بلایا (DSS)

a.       تهیه اطلاعات مربوط به حوادث آسیب زننده به ساختمان‌های بهداشتی و درمانی منطقه تحت پوشش

b.      تهیه اطلاعات مربوط به حوادث آسیب زننده به برنامه‌های اجرایی بهداشتی و درمانی منطقه تحت پوشش

c.       تهیه اطلاعات مربوط به حوادث آسیب زننده به کارکنان بهداشتی و درمانی منطقه تحت پوشش

d.      تهیه و ارسال آمار صفر در صورت عدم وقوع حوادث در پایان هر فصل

2-      تهیه برنامه پاسخ بهداشت عمومی در بلایا (EOP)

a.       تهیه چارت فرماندهی حادثه در مرکز بهداشتی و درمانی (ICS)

b.      نظارت بر حُسن عملکرد تجهیزات و لوازم مورد استفاده در شرایط اضطراری

3-      برنامه‌های مانور و تمرین‌های آمادگی

a.       تدوین برنامه‌های مانور آمادگی در مراکز بهداشتی و درمانی

b.      مشارکت در برنامه‌های آموزشی و مانورهای اجرا شده در منطقه تحت پوشش

4-      استخراج آمار و شاخص‌های پانل مدیریت

a.       جمع آوری و ارسال اطلاعات بهداشتی در هر شش‌ماه

b.    استخراج شاخص آمادگی عملکردی واحدهای بهداشتی تحت پوشش در برابر بلایا (درصد)

c.    استخراج شاخص ایمنی سازه‌ای واحدهای بهداشتی در برابر بلایا (درصد)

d.    استخراج شاخص ایمنی غیر سازه‌ای واحدهای بهداشتی در برابر بلایا (درصد)

e.    استخراج شاخص آمادگی خانوار در برابر بلایا

f.     استخراج شاخص درصد پوشش برنامه آموزش خانوار در جمعیت تحت پوشش دانشگاه

g.       تهیه و نصب پانل مدیریت

5-      تشکیل جلسات هماهنگی

a.    شناسایی ذینفعان در منطقه (هلا احمر نیروی انتظامی شورای اسلامی و . . . )

تشکیل جلسه هماهنگی ماهانه و فصلی و تنظیم صورتجلسه

 

پاسخ

1.      اطلاع رسانی و فرماندهی

a.    اطلاع رسانی و تایید خبر به EOC

b.    حضور در تیم فرماندهی حادثهICP

c.    فراخوان پرسنل

d.    تدوین و ابلاغ برنامه عملیات(IAP)

e.    هماهنگی درون‌بخشی و برون‌بخشی

f.     تامین ایمنی و امنیت پرسنل

2.      ارسال آمار و مستندات حوادث و بلایا

a.       حضور در تیم‌های ارزیابی سریع و مشارکت در تنظیم گزارش

b.      تهیه گزارش‌های SIT.REP در هنگام بروز حوادث و بلایا

مستندسازی فعالیت‌های اجرا شده در عملیات پاسخگویی به حوادث و بلایا

 

پایانی

1.      حضور در تیم‌های عملیاتی

2.      تهیه و ارسال گزارش‌های روزانه

ارزشیابی عملکرد


اطلاعیه ها «آرشیو اخبار»
نظرسنجی
نظر شما در خصوص عملکرد بخش خبری پورتال شبکه بهداشت و در مان چرام چیست؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

دسترسی سریع
مراکز همکار
آدرس:چرام بلوار امام حسن (ع) - شبکه بهداشت و درمان چرام تلفن:32362223-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام است . @2107
طراحی و توسعه در اداره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج