منوی مرکز بهداشت
معرفی واحد

شرح وظایف کارشناس مسیول گسترش

·         تعیین میزان پراکندگی جغرافیایی واحد های بهداشتی و درمانی در منطقه و نمایش آن در منطقه

·         بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش یا تبدیل واحد ها و تعداد پرسنل لازم

·         اعلام اولویت بندی استخدام نیروها ی مورد نیاز بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحد های تحت پوشش

·         بررسی و تطبیق نیروهای انسانی منظور شده برای واحد ها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن در صورت لزوم

·         تشکیل شناسنامه و تجهیزات بر اساس فهرستهای استاندارد

·         پیشنهاد ایجاد ،احداث و استاندارد سازی و یا اجاره فضاهای فیزیکی مورد نیاز به مسئولین ذیربط

·         تایید مجوز بهورز گیری برای خانه های بهداشت فاقد بهورز دارای پست سازمانی خالی

·         همکاری و هماهنگی لازم با مدیر یا کارشناس آموزش بهورزی شهرستان جهت بهره گیری مطابق دفترچه طرح گسترش شبکه

·         همکاری با مراکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی

·         نظارت و اجرای ضوابط طرح گسترش واحد های بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی آنها

·         تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه

·         مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی اعزامی به واحدهای بهداشتی تابعه

·         بررسی و تامین وتعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های بهداشتی منطقه بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحد های تحت پوشش

·         توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت طرحی ، پیام آور به منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنها

·         گزارش تنگناها و نارساییهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب

·         پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه

·         اولویت بندی در احداث واحد های بهداشتی و درمانی بر اساس نیاز منطقه ای با در نظر گرفتن منابع موجود

·         نظارت بر فعالیتهای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی و تهیه گزارش عملکرد واحد و انعکاس به آنها جهت رفع نقاط ضعف مربوطه به مقام مافوق واحد های مربوطه

·         هماهنگی فعالیتهای واحد های ستادی مرکز بهداشت شهرستان

·         ابلاغ ضوابط، استانداردها و تکنولوژی خدمات بهداشتی

·         نظارت و هماهنگی در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان (بدو خدمت –ضمن خد مت)

·         شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

·         انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات 

شرح وظایف کارشناس طرح و گسترش

 

استقرار تیم پزشک خانواده درمراکز مجری

برنامه ریزی وآموزش تیم پزشک خانواده

تشکیل کمیته آموزش به منظور نیازسنجی آموزشی تیم پزشک خانواده

تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی

ارسال آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به صورت ماهیانه و فصلی به معاونت یهداشتی و اداره کل بیمه سلامت استان تهران

تعیین ضرایب حقوق ماهیانه تیم های پزشک خانواده

تعیین ضرایب حقوق تسویه حساب تیم پزشک خانواده

تعیین ضرایب سنوات و خرید مرخصی سالیانه تیم پزشک خانواده

فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعیین وگزینش پزشک خانواده

توزیع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی ومحیطی بیمه روستایی

پایش از مراکز بهداشتی درمانی / پایش از مراکز مجری بیمه روستایی / پایگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی / پایگاههای مشارکت سلامت

عقد و تمدید قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه های ها طرف قرارداد با بیمه روستایی

تجدید قرارداد وادامه همکاری باپایگاههای مشارکت سلامت

برآورد و توزیع تجهیزات اداری وپزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه

توزیع حق الزحمه پزشکان پایگاههای مشارکت وواحدهای ستادی ومحیطی شبکه بهداشت

بررسی و به روز نمودن تشکیلات مرکز بهداشت وطرح گسترش شبکه

برآورد اطلاعات جمعیتی وارسال به مناطق ومراکز

تهیه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ویک ساله

ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت وزیج حیاتی شهرستان شهریار در برنامه HNIS

تامین وتوزیع نیروی انسانی

سامانه خدمات سلامت ایرانیان

اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموریت نیروها

نظارت برتکمیل پروژه های عمرانی

پیشنهاد احداث، تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت

نظارت برانجام تعمیرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

تدوین برنامه ریزی استراتژیک واحد وبرنامه جامع عملیاتی

تهیه وپیگیری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استیجاری

اعلام نظر در خصوص زمینهای کاربری بهداشتی ودرمانی

تشکیل جلسات هماهنگی بامربیان ونمایندگان رابطین بهداشت

بررسی نیازهای آموزشی مربیان رابطان

برگزاری همایش داوطلبان سلامت به منظور قدردانی ازایشان (سالیانه)

نظارت برتشکیل وشرکت درکمیته رابطان

انتخاب سالیانه رابط ومربی رابط نمونه

ثبت وارسال گزارش عملکرد داوطلبان سلامت به صورت سه ماهه به معاونت بهداشتی


 

اطلاعیه ها «آرشیو اخبار»
نظرسنجی
نظر شما در خصوص عملکرد بخش خبری پورتال شبکه بهداشت و در مان چرام چیست؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

دسترسی سریع
مراکز همکار
آدرس:چرام بلوار امام حسن (ع) - شبکه بهداشت و درمان چرام تلفن:32362223-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام است . @2107
طراحی و توسعه در اداره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج